ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות – מורחב

ביטוח מקיף המעניק פיצוי כספי מלא במקרה של מחלות קשות

אחד המאבקים הגדולים ביותר במקרה של מחלה קשה, הוא המאבק על שמירת שגרת החיים של המשפחה. מעבר להתמודדות עם המחלה, המשפחה עלולה למצוא את עצמה מתמודדת עם פגיעה ברמת ההכנסה. ביטוח מגדל מזור מורחב מספק הגנה כלכלית ומשאיר לחולה ולמשפחתו דאגה אחת פחות. חדש וייחודי כיסוי מורחב הינו ביטוח מקיף למחלות קשות ואירועים רפואיים חמורים. הביטוח מעניק פיצוי כספי מלא המאפשר לחולה ולמשפחתו להיות פנויים להתרכז רק במה שחשוב באמת – החלמה

התכנית כוללת:

 • פיצוי כספי מלא במקרה של עד מחלות קשות (מרשימה של 32 מחלות ואירועים רפואיים) – ייחודי למגדל
 • פיצוי כספי מלא למקרה שני של מחלת הסרטן – ייחודי למגדל
 • פיצוי מלא בכל אחד מהמקרים, ללא הפחתה בגין תשלום קודם
 • תקופת ביטוח ארוכה, עד גיל 75

להלן רשימת המחלות הקשות והאירועים הרפואיים החמורים הכלולים בפוליסה:

מחלות שאחריהן הפוליסה תסתיים:

אי ספיקת כבד פולמיננטית, ניוון שרירים מסוג ALS, טרשת נפוצה, פרקינסון, תרדמת, דלקת מוח, תשישות נפש, עמילואידוזיס ראשונית, פגיעה מוחית מתאונה, דלקת חיידקית של קרום המוח, מחלת כבד סופנית.

יתר המחלות:

אוטם חמור בשריר הלב*, ניתוח מעקפי לב*, ניתוח לב פתוח להחלפה או תיקון מסתמי לב*, ניתוח באבי העורקים*, קרדיומיופטיה*, אי ספיקת כליות סופנית, השתלת איברים, שבץ מוחי, יתר לחץ דם ריאתי ראשוני, סרטן, תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS), אנמיה אפלאסטית חמורה, גידול שפיר של המוח, מחלת ריאות חסימתית כרונית, שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה), פוליו (שיתוק ילדים), עיוורון, כוויות קשות, אילמות – אובדן דיבור, חירשות, איבוד גפיים.
למקרה שני של מחלת הסרטן – 5 שנים ממועד ההחלמה

* מחלות לב בגינן משולם סכום ביטוח אחיד.
כל הכיסויים הם בהתאם לתנאי הפוליסה של חברת הביטוח

נספח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל כיסוי הוצאות

לעיתים, הטיפול הנכון, הרחב והמקיף יותר בבעיה הרפואית של המבוטח דווקא נמצא בחו"ל. במקרים אלו, עלויות הטיפול יכולות להיות גבוהות מאוד. הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות פרטי במגדל המעניקה כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח פרטיים בחו"ל, ומאפשרת למבוטח לבחור את הרופא המטפל ומקום ביצוע הניתוח או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל וכן לקבל החזר להוצאות הנילוות לכך, כולל המשך הוצאות החלמה בישראל

ההוצאות המכוסות בעת ביצוע ניתוח פרטי בחו"ל:

 • התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל
 • ההוצאות הרפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח
 • העברות למבוטח ולמלווה
 • הטסה רפואית
 • הוצאות הטסת הגופה

הוצאות נוספות בעת ביצוע ניתוח גדול בחו"ל:

 •  הוצאות טיסה ושהייה למבוטח ולמלווה
 • הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל
 • המשך מעקב רפואי בחו"ל
 • שכר אח/ות פרטי/ת בעת אשפוז- כיסוי זה יינתן למבוטח בביתו בישראל או בבית החולים בחו"ל
 • הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל למלווה

המשך הוצאות בישראל לאחר ניתוח בחו"ל:

 • הוצאות החלמה
 • פיזיותרפיה עקב ניתוח ו/או התעמלות שיקומית
 • ריפוי בעיסוק עקב ניתוח
 • שיקום כושר הדיבור
 • פיצוי חד פעמי בגין מוות כתוצאה ישירה מהניתוח- חדש!

הוצאות טיפול מחליף ניתוח בחו"ל, כולל:

 • התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל
 • שכר נותן הטיפול מחליף ניתוח בחו"ל
 • הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים בחו"ל או במרפאה בחו"ל
 • הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל במהלכו בוצע הטיפול מחליף ניתוח
 • עד 200% מעלות הניתוח שהטיפול בא להחליפו בישראל.

כתב שירות אבחון מהיר וליווי רפואי ללא המתנה

כשמדובר בבריאות שלכם, כל דקה חשובה! לעיתים זמן ההמתנה לתורים ברפואה הציבורית יכול להמשך ימים ואף חודשים, ללא תלות והתחשבות במצב הרפואי. השירותים הניתנים במסגרת כתב שירות זה הם שירות אבחון מהיר אצל ספקים שבהסכם, שירות מלווה רפואי אישי, שירותי תמיכה וסיוע בעת אשפוז בבית חולים ולאחר שחרור מאשפוז

אבחון מהיר אצל ספקים שבהסכם

המנוי יהא זכאי לתהליך אבחון אצל ספק שבהסכם באמצעות רופא מומחה וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות הנדרשות לצורך האבחון וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך:

 • שיחה טלפונית עם הרופא הממיין תוך יום עבודה אחד.
 • תהליך אבחון בסיסי – פגישה ראשונית עם הרופא הממיין תוך 3 ימי עבודה אשר בסיומן ימסר למבוטח דו"ח אבחון הכולל את תוצאות תהליך האבחון ו/או יקבעו הבדיקות האבחנתיות הראשונות הנדרשות לביצוע במהלך תהליך האבחון.
 • תהליך אבחון מקיף ובדיקות רפואיות – תוך 3 ימי עבודה. על פי המצב הרפואי של המנוי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הרופא הממיין ובטרם הסתיים תהליך האבחון, יופנה המנוי לבדיקות רפואיות אבחנתיות. הבדיקות האבחנתיות בסעיף זה מכוסות במסגרת תהליך לאבחון מהיר.

מלווה רפואי אישי

הזכאות לשירות מלווה רפואי אישי הינה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • מצב שבו קיים אבחון על ידי רופא או חשד רפואי מתועד )חוות דעת ( על ידי רופא של מחלה ו / או בעיה רפואית מתמשכת ו / או אירוע רפואי קשה , בין אם עקב מחלה או תאונה .
 • מצב רפואי ללא אבחנה, אשר בתהליך בירור וכן ניתוח אלקטיבי בישראל או תחליף ניתוח.

שירותי תמיכה וסיוע בעת אשפוז בבית חולים בישראל

מנוי אשר הופנה לאשפוז בבית חולים לצורך קבלת טיפול עקב מצבו הרפואי ,יהיה זכאי לקבלת השירותים המפורטים להלן:

 • שירותי בדיקות מעבדה עד הבית – שירותי בדיקות מעבדה בבית לצורך הכנה לאשפוז וזאת בכפוף להמלצות הרופא המטפל במנוי באופן קבוע ואשר הפנה אותו לאשפוז.
 • שירותים במהלך אשפוז בבית חולים – מנוי אשר אושפז בבית חולים בישראל מעל 24 שעות, יהיה זכאי לקבלת השירותים

כתב שירות רפואה משלימה מגוון טיפולים אלטרנטיביים

פתרונות רפואה משלימה מהווים במקרים רבים חלק בלתי נפרד מהרפואה הקונבנציונלית, ועשויים להקל על כאב, תופעות לוואי שונות, ואף לשפר את המצב הרפואי. כתב שירות רפואה משלימה מעניק כיסוי לטיפולים אלטרנטיביים, ומקנה למבוטח את האפשרות לקבל שירותי רפואה משלימה ממטפלים מוסמכים או לקבל החזר כספי עבורם.
השירות כולל:

 • עד 16 טיפולים לשנה לכל מבוטח, ללא הגבלת מכסת טיפוליים למשפחה
 • רשימת טיפולים רחבה ומגוונת הכוללת 28 סוגי טיפולים שונים:
  – אוסטיאופתיה
  – ייעוץ דיאטטי עקב צורך רפואי
  – כירופרקטיקה
  – פלנדקרייז
  – הומיאופתיה
  – שיטת פאולה
  – רפלקסולוגיה
  – דיקור סיני (אקופונקטורה)
  – שיאצו
  – שיטת טווינה
  – שיטת אלכסנדר
  – עיסוי רקמות עמוק
  – עיסוי תאילנדי
  – ביו-פידבק
  – נטורופתיה
  – אירווידה
  – לומי לומי
  – פרחי באך
  – סוג'וק
  – עיסוי רפואי
  – חדרי מלח
  – פאלם תרפי
  – רייקי
  – טיפול במגנטים
  – דיקור יפני
  – צ'י גונג
  – היפנוזה
  – הומוטוקסיקולוגיה
 • כיסוי הטיפולים – קבלת הטיפולים בפועל על ידי מטפלים שבהסכם בעלות 40 ₪ במרפאה או 65 ₪ בבית הלקוח, או קבלת החזר הוצאות בגין טיפולים שניתנו על ידי מטפלים שאינם בהסכם בעלות של 50% מסכום ההוצאה ועד 150 ₪.
 • החזר בגין ניצול זכויות המבוטח בשב"ן – החזר של עד 150 ₪ בגין השתתפות עצמית ששולמה במסגרת שב"ן, ובכפוף להשתתפות עצמית בגובה 50%.
 

בטחו את עתידכם, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ביטוחים נוספים לעתיד בטוח יותר

לתכנון פיננסי וביטוחי בכל עת לחצו:

פתח צ׳אט
זקוקים לסיוע?
היי 👋
אנחנו יכולים לסייע?