ביטוח אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה נועד להגן על המבוטח מפני מקרה בו אם כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את כושר עבודתו בשיעור של 75% (הנחשב מלא) ומעלה ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע (ראה: הגדרות בביטוח אובדן כושר עבודה) כאשר מצב זה יימשך מעבר לתקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה. במקרה כזה, יהיה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח.

תאונה או מחלה עלולות לעצור את מרוץ החיים ולגרום, בנוסף לכאב הפיזי והנפשי, להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שפוגעת ביכולת לעבוד ולהתפרנס. הביטוח להקנות הכנסה והבטחה פיצוי כספי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט או זמני אשר ימנע ממך, חלילה, לעבוד במקצוע או בעיסוק ממנו התפרנסת עד המקרה.
מבוטח במצב אובדן כושר עבודה ייחשב כמי שאיבד באופן מוחלט את כושר עבודתו, אם בתום תקופת ההמתנה נתמלאו כל התנאים שלהלן: עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע או העיסוק בו עסק לפני מועד אותה מחלה או תאונה.

 

  • תשלום חודשי קבוע במקרה של אובדן כושר עבודה
  • בתקופת תשלום הפיצוי החודשי לא תשלם תשלום חודשי עבור הביטוח
  • ניתן לרכוש את התוכנית בתשלום קבוע לכל אורך תקופת הביטוח או בתשלום משתנה מידי שנה
  • הביטוח ניתן לרכישה כביטוח עצמאי, או ככיסוי נוסף על ביטוח לחיסכון פנסיוני או ביטוח אחר

 

המבוטח יקבל תגמול חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, עד לקרות אחד האירועים הבאים:

  • החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודתו (עפ"י הגדרת מקרה הביטוח).
  • מות המבוטח.
  • תום תקופת הביטוח.
  • תום שנת הביטוח בה ימלאו למבוטח 67 שנה (בד"כ). יש לציין כי בעקבות העלאת גיל הפרישה בהמשך לחוק גיל פרישה (התשס"ד) 2004, עודכנה תקופת התגמול לגיל הפרישה בפוליסות חדשות.
  • יצוין כי בתנאי הפוליסה מוגדרים מקרים בהם המבוטח יקבל תגמול חודשי חלקי בלבד.

בטחו את עתידכם, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ביטוחים נוספים לעתיד בטוח יותר

לתכנון פיננסי וביטוחי בכל עת לחצו:

פתח צ׳אט
זקוקים לסיוע?
היי 👋
אנחנו יכולים לסייע?