ביטוח חיים למקרה מוות

ביטוח חיים למקרה מוות

תאונה או מחלה עלולות למנוע ממך לעבוד ולהתפרנס. מקרה מוות, חלילה, עלול להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה. פוליסות ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) מבטיחות בסיס כלכלי לך ולמשפחה במקרה של אסון. אז למה לקחת סיכון? העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכונים שונים, לכן ביטוח חיים מכונה בשם "ריסק" (Risk). סכום ביטוח החיים תלוי במספר בני המשפחה, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם, הסכום החודשי שאתה רוצה להבטיח לכם ומקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות שיש לך ולמשפחתך.

כאשר, חס וחלילה, מתרחש האירוע המכוסה בביטוח החיים, חברת הביטוח משלמת לך או למשפחתך את סכום הביטוח. מטרת הכסף להבטיח רמת חיים למבוטח ולמוטבים – לך ולמשפחתך.

בטחו את עתידכם

ביטוח חיים למקרה מוות

ביטוחים נוספים לעתיד בטוח יותר

ביטוח עושים אצל מומחים!  למד בשניות אילו סוגי ביטוחים מתאימים לך.