קופת גמל עם חיסכון פנסיוני לגיל פרישה

קופת גמל עם חיסכון פנסיוני לגיל פרישה

קופת גמל היא מוצר חיסכון פנסיוני המיועד לגיל פרישה. עבור חלק מהחוסכים, קופת גמל מהווה את החיסכון הפנסיוני העיקרי. אחרים בוחרים בקופת גמל כפתרון פנסיוני משלים למוצרי חיסכון פנסיוני אחרים.

חיסכון בקופת גמל של מגדל מקפת הינו פשוט להבנה. הוא לא כולל רכיב ביטוחי, אלא חיסכון נטו בו ההפקדות מזכות בהטבות מס. בתום תקופת החיסכון, ניתן לקבל את הסכומים שנצברו בדרך של קצבה חודשית, או בדרך של היוון קצבה (סכום חד פעמי) למי שזכאי לכך על פי הוראת הדין. כספים שנצברו עד לסוף שנת 2007, ניתנים למשיכה גם כסכום חד פעמי, בכפוף לעמידה בתנאי המשיכה.

בטחו את עתידכם

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ביטוחים נוספים לעתיד בטוח יותר

ביטוח עושים אצל מומחים!  למד בשניות אילו סוגי ביטוחים מתאימים לך.