מחירון שירותים

מחירון שירותים

ביטוח חיים:

דמי טיפול לפדיון

290 ₪ + מע"מ   (340 ₪)

דמי טיפול להלוואה

290 ₪ + מע"מ   (340 ₪)

דמי טיפול למנוי סוכן

290 ₪ + מע"מ   (340 ₪)

דמי טיפול לניודים

290 ₪ + מע"מ   (340 ₪)

דמי טיפול למסלקה

290 ₪ + מע"מ   (340 ₪)

דמי טיפול בבדיקת תיק ביטוחי

350 ₪ + מע"מ   (410 ₪)

ביטוח כללי:

אישור היעדר תביעות

50 ₪ +   מע"מ  (59   ₪)

ביטול פוליסה באמצע תקופה

250 ₪ + מע"מ (253 ₪)

נהג מזדמן

50 ₪ + מע"מ  (59 ₪)

טיפול בתביעה למבוטחי צד ג'

750 ₪ + מע"מ (885 ₪)